Loading...

Publicaties
* Normatieve professionalisering en vrijwilligerszorg. In: Praktijken van Normatieve Professionalisering. Hans van Ewijk & Harry Kunneman (red.). 2013. Hoofdstuk 4, pagina's 145 - 160. Amsterdam: SWP

* Lokale staat van zorg. De morele betekenis van vrijwilligerszorg voor de Wet maatschappelijke ontwikkeling 2015. Dissertatie. Delft: Eburon. Handelseditie via www.eburon.nl

* Waarderend ontwikkelen van het lokale bestel zorg en welzijn. Artikel in het zomernummer van het tijdschrift Waardenwerk 2016. www.waardenwerk.net 

Vanaf 2015 maak ik deel uit van de redactie van het tijdschrift Waardenwerk. Zie: www.waardenwerk.net

Contact

eric@vandervet.nl 06 204 33 020 Rosendaalseweg 512, 6824 KS Arnhem