Loading...

Moderator
Vanaf 2007 modereer ik leiderschapsleergangen van “Comenius”.

In de Comenius leergangen staat de kwaliteit van leiderschap centraal. Comenius is geënt op de principes van de klassieke, vakoverstijgende universiteit.

Als moderator faciliteer ik in de programma's het leer- en ontwikkelingsproces van de deelnemers. Dit zijn overwegend bestuurders en senior-managers uit diverse maatschappelijke domeinen. Centraal staat de ontwikkeling van het eigen leiderschap met als pijlers: zelfkennis, kennis van de wereld en morele, ethische aspecten.
Ik modereerde zeven nationale leergangen, de Summer Course 'De Waarheid", de leergang "Wijsheid in leiderschap", losse modules zoals "Healthy Ageing" en bijeenkomsten van het Comenius Genootschap. Zie verder: www.comeniusleergang.nl

Contact

eric@vandervet.nl 06 204 33 020 Rosendaalseweg 512, 6824 KS Arnhem