Loading...

Lezingen

Voorbeelden van mijn lezingen, inleidingen, presentaties:

* Vrijwilligerszorg, formele zorg & overheidsbeleid. Werkgroep informele zorg Delft. Maart 2013.

* Haagse vrijwilligerszorg. GOUD. Op waarde geschat? Conferentie Den Haag. April 2013.

* Betekent het nieuwe zorgbeleid vernieuwing van Buddyzorg? Raad van Toezicht en staf Buddy Netwerk Den Haag. Mei 2013.

* Informele zorg, een verhaal met toekomst. Over verworvenheden en mogelijkheden. Symposium ter gelegenheid van het afscheid van de directeur van Buddy Netwerk Den Haag, Elly Spoelstra. Juni 2013.

* Vrijwilligerszorg als bron van nieuwe ethische inzichten bij de transformatie van de verzorgingsstaat. Symposium "Sociaal werk en Normatieve Professionalisering, een kritische dialoog". Universiteit voor Humanistiek en Hogeschool Utrecht. Februari 2014.

* Meer rendement van 1-op-1 vrijwilligerszorg. Symposium over de economische waarde van informele zorg. Den Haag. Oktober 2014.

* Vrijwilligerszorg, onmisbaar voor het (Haagse) bestel zorg en welzijn. Waarderend ontwikkelen. Conferentie over mijn onderzoeksresultaten, gemeente Den Haag. Februari 2016.

* De participatiesamenleving als morele opgave. Sensoor, stichting Mara, Samen 010: "De Aandachtsmaatschappij". Rotterdam. Oktober 2016.

Contact

eric@vandervet.nl 06 204 33 020 Rosendaalseweg 512, 6824 KS Arnhem